Pokyny pro montáž turbodmychadla 1.6 HDI, 55/66/80 kW

Při výměně je důležité důkladně vyčistit sací potrubí popřípadě ho vyměnit, doporučuje se vyčistit motor pomocí přípravku na odstranění carbonu např. Engine cleaner (ponechat původní olej a turbo, nalít do oleje detergent a nechat motor 15 min. běžet na volnoběh, při již sundaném turbodmychadle utěsnit olejové potrubí k turbu). 

Po vypuštění oleje sundat olejovou vanu a důkladně ji vyčistit, při jejím větším zanesení karbonem provést kompletní vyčištění motoru. V případě chybějící pojistné matky kompresního kola, je nutné ji nalézt v sacím potrubí. Tato matice se nemůže za správné funkce turbodmychadla nikdy povolit, jelikož má opačný závit a při rotaci turbodmychadla se matice dotahuje. Pouze při špatné funkci mazání a prudkého zastavení rotoru turbodmychadla se matice může povolit odstředivou silou!!!

- vyměňte nebo řádně vyčistěte ultrazvukem průtokové šrouby a olejové potrubí.

- sací koš olejového čerpadla a olejovou vanu vyčistěte popř. vyměňte u některých typů se mění za větší olejovou vanu)     před instalací nového turbodmychadla - je nutné odstranit karbon a usazené kaly

- demontujte olejové čerpadlo a proveďte jeho kontrolu

- demontujte a vyčistěte olejový chladič a průtokový filtr

- demontujte mezichladič (intercooler) vzduchu a důkladně ho vyčistěte od mot. oleje

- zkontrolujte a vyčistěte všechny přívodní a výstupní hadice, odstranit sítko v přívodu motorového oleje do turbodmychadla

- v případě průniku oleje z turba nebo motoru do výfuku, překontrolujte průchodnost celého výfukového systému.

- demontujte, vyčistěte a překontrolujte podtlakovou pumpu brzd, odstraňte nečistoty a usazený karbon

- vyměňte motorový olej a olejový filtr dle pokynů výrobce vozidla

- překontrolujte těsnění vstřikovačů paliva dle potřeby vyměňte (vymačkané, propálené)

- proveďte kontrolu průtoku motorového oleje:

- odmontujte vratné potrubí motorového oleje

- připevněte delší olejovou hadici a dejte ji do vhodné nádoby

Po namontování nového (repasovaného) turba nutné odpojit konektory vstřikovačů, tak aby nemohl motor naskočit a krátkým protočením motoru 10 - 15 x, tak aby neshořel startér :-) , poté připojit vstřiky, nastartovat vozidlo a nechat klidně 15 min. běžet na volnoběh.

- po najetí 50 km znovu vyměňte motorový olej a olejový filtr